Τόμος Θ - 1955  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μπουμπουλίδης Φ. Κ.  Το πρότυπον του Ζήνωνος Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζώης Λ. Χ. Κρητικαί Σελίδες Ελληνικά περισσότερα PDF
Morgan Gareth  Ο σεισμός των Χανίων του 1595 Αγγλικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Λ.  Η Φυλλάδα του Γαδάρου ήτοι Γαδάρου, λύκου και αλεπούς διήγησις ωραία Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλατάκης Ελ. Κ. Το ιστορικόν των εν Κρήτη βοτανικών ερευνών από της Αναγεννήσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων Ελληνικά περισσότερα PDF
Miles G. Ένα πρόσφατο εύρημα νομισμάτων των Εμίρηδων της Κρήτης Αγγλικά περισσότερα PDF
Cook J. M.  Πήλινο ομοίωμα μυκηναϊκού φορείου Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξάκης Ι. Σ.  Εν φορολογικόν έγγραφον του 1860 Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Η διαθήκη ενός κρητός ζωγράφου του έτους 1546 Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζαμπετάκης Εμμ. Συνεισφορά της Μονής Προφήτη Ηλία (Ρούστικων Κρήτης) στις κρητικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Γαλλικά περισσότερα PDF
Σταυρινίδης Ν. Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1645-1770) Ελληνικά περισσότερα PDF
Δουλγεράκης Εμμ. Ι Το Κρητικόν δημώδες άσμα της Σουσάννας Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στερ.Γ. Η διαθήκη του Αντρέα Κορνάρου (1611) Ιταλικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά: 19. Κρητικά έγγραφα εις τας Μονάς του Αγίου Όρους Ελληνικά περισσότερα PDF
Παναγιωτάκης Ν. Μ.  Ποδότας-Αποδότης, διορθωτικά εις χωρίον του Ερωτοκρίτου Ελληνικά περισσότερα PDF
Αποσκίτου Μ. Κρητοπελοποννησιακά Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζώης Λ. Χ. Ναός και Μονή εν Ζακύνθω, μετόχιον της εν τω Αγίω Όρει του Σινά μονής της Αγίας Αικατερίνης Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Αλεξίου Στ. Γ. Μέγα: Η θυσία του Αβραάμ, κριτική έκδοσις αναθεωρηθείσα, Αθήνα 1954 Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξύδης Α. Γ.  Βιβλιοκριτικές σημειώσεις για το Θεοτοκόπουλο ΙΙΙ Ελληνικά περισσότερα PDF
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Παρλαμάς Μ. Γ.  Επίσκοπος Λάμπης και Σφακίων †Ευμένιος Φανουράκης Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
 Έκθεσις πεπραγμένων του Δ. Σ. της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών κατά το έτος 1955 Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1955 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού