Συντελεστές παραγωγής
 


Ψηφιοποίηση άρθρων: Βαγγέλης Παπαδάκης
Γραφιστική επεξεργασία άρθρων: Νίκος Κριτσωτάκης
Επιμέλεια περιλήψεων άρθρων: Ειρήνη Παπαδάκη, Μπεν Πέτρε , Ρόζμαρι Τζανάκη

Digitizing articles: Vangelis Papadakis
Article image editing: Nikos Kritzotakis
Article abstract editing: Irini Papadaki, Ben Petre, Rosemari Tzanaki

Υλοποίηση έργου: Εργαστήριο Πολυμέσων / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διεύθυνση και οργάνωση παραγωγής: Κυριάκος Παπαδάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση και σχεδιασμός οθονών: Άννα Αρκουλάκη


Μέλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης
Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου, Παραμετροποίηση λογισμικού "e-preserve", Παραμετροποίηση Βάσεως Δεδομένων