Τόμος Η - 1954  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τσατσαρωνάκη Κ.  Μια έκθεσις ωμοτήτων του 1866 Ελληνικά περισσότερα PDF
Mango C. Κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο Τραγούδι του Δασκαλογιάννη Γαλλικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι.  Δύο άγνωστα έργα του Γερασίμου Βλάχου εις Αγιορειτικόν κώδικα Ελληνικά περισσότερα PDF
Morgan Gareth  Τρία κρητικά χειρόγραφα Αγγλικά περισσότερα PDF
Ζώης Λ. Κρητικαί σελίδες (μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Η κρητική λογοτεχνία και η εποχή της Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι. , Parlangeli Οr. Άγνωστο κρητικό Μυστήριο των παθών του Χριστού Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Παρατηρήσεις στο κρητικό θέατρο Ελληνικά περισσότερα PDF
 Συμπληρωματικά βιβλιογραφίας Ιωάννου Καλιτσουνάκη Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Πρωτόκολλον του Γενικού Αρχηγείου των ανατολικών επαρχιών Κρήτης κατά την επανάστασιν του 1878 Ελληνικά περισσότερα PDF
Τσατσαρωνάκη Κ.  Ανέκδοτα πατριαρχικά σιγίλλια των μονών Αρσάνι και Χαλεβή Ρεθύμνης Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Δύο πατριαρχικά γράμματα προς τον Μητροπολίτην Μελέτιον Καβάσιλαν Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζώης Λ. Χ. Κρητικαί σελίδες (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Πετρόπουλος Δ. Α.  Του Δασκαλογιάννη τα τραγούδια Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Φιλολογικαί παρατηρήσεις εις κρητικά κείμενα Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Τοπωνυμικαί περιπέτειαι του Ηρακλείου Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Οι Κρήτες τοξόται Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι.  Τα χάσματα της κρητικής κωμωδίας Στάθης Ελληνικά περισσότερα PDF
Κωνσταντινίδης Κ. Γ.  Εκθέσεις και υπομνήματα από την αλληλογραφία του Γαλλικού Προξενείου Κρήτης Γαλλικά περισσότερα PDF
Σηφάκης Γ. Μ.  Μάρκου Μουσούρου του Κρητός ποίημα εις τον Πλάτωνα Ελληνικά περισσότερα PDF
Kalokyris K. D.  Η βυζαντινή τοιχογραφία της νήσου Κρήτης Γαλλικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Υστερομινωικός τάφος Παχυάμμου Ελληνικά περισσότερα PDF
Zambetakis E.Ε. Η επίδραση του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου στην παγκόσμια κοινή γνώμη Γαλλικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Τα Μινωικά Οικιακά Ιερά Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Οι Κρήτες τοξόται Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Λ.  Μια δίκαιη αποκατάσταση Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Πλάτων Ν. "Mich. Ventris-J. Chadwick, Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives, "Journal of Hellenic Studies" LXXIII (1953), pp. 84-103 – John Chadwick, Greek Records in the Minoan Script, "Antiquity" Νο 108 Dec. 1953, p. 193 ss. – Mich. Ventris, A Note on Decipherment Methods, ibid. p. 200 ss. – Mich. Ventris, King’s Nestor Four-handled Cups, Greek Inventories in the Minoan Script, "Archaeology" Spring 1954 – Carl Blegen, An Inscribed Tablet from Pylos, "Αρχαιολ. Εφημερίς", τόμος εις μνήμην Γ. Οικονόμου, σσ. 59-62" Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξύδης Α. Γ.  Βιβλιοκριτικές σημειώσεις για το Θεοτοκόπουλο ΙΙ Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη. Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, επιμελεία Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη. Α΄. Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695-1912), Θεσσαλονίκη 1952, 8ον, σελ. 576. Β΄. Αρχείον Βεροίας-Ναούσης (1598-1886), Θεσσαλονίκη 1954, 8ον, σελ. 407 Ελληνικά περισσότερα PDF
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Ξενάκη-Σακελλαρίου Α. Fernand Chapouthier Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
 Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1954 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού