Τόμος ΣΤ - 1952  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αλεξίου Στ.  Νέα στοιχεία δια την υστέραν αιγαιακήν χρονολογίαν και ιστορίαν Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 15. Μελέτιος Βλαστός προς Θωμάν Κονταρίνην Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 16. Περί του Αγίου Μύρωνος Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 17. Μιχαήλ Αποστόλη, Μενέξενος Ελληνικά περισσότερα PDF
Χατζηδάκης Μ. Τοιχογραφίες στην Κρήτη Ελληνικά περισσότερα PDF
Λογιάδου-Πλάτωνος Σ. Ανέκδοτο γαλλικό χειρόγραφο γύρω στα τελευταία χρόνια της πολιορκίας του Χάνδακα (μέρος 1ο) Γαλλικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Η εν Ηρακλείω Μονή της Αγίας Αικατερίνης Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Λογιάδου-Πλάτωνος Σ. Ανέκδοτο γαλλικό χειρόγραφο γύρω στα τελευταία χρόνια της πολιορκίας του Χάνδακα (μέρος 2ο) Γαλλικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 18. Ο Παΐσιος Λιγαρίδης και οι περί Κρήτης χρησμοί Ελληνικά περισσότερα PDF
Καλοκύρης Κ. Δ.  Βυζαντινά Μνημεία της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Χειρόγραφον εκ Χάνδακος Κρήτης του έτους 1624 Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Αι μικρογραφίαι του Ερωτοκρίτου (Κώδιξ του Βρεττανικού Μουσείου Harley 5644) Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 3ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Ο χαρακτήρ του 'Ερωτοκρίτου'  Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας M. I.  Παρατηρήσεις εις 'Κρητικά Παλαιογραφικά'  Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Νέα στοιχεία δια την μελέτην των βυζαντινών τειχών του Χάνδακος Ελληνικά περισσότερα PDF
ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Λαούρδας Β. Ιωσήφ ο υμνογράφος εις Κρήτην Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Περί την ονομασίαν της επαρχίας Μαλεβίζι Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Το όνομα του φρουρίου Monferrate ή Monforte Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Ο εκ Λάμπης Γερόντιος Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Επιστολή προς την Συντακτικήν Επιτροπήν των Κρητικών Χρονικών Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Λαούρδας Β.  James A. Notopoulos, Homer and Cretan heroic poetry: A study in comparative oral poetry. I. The Song of Daskaloyannes. American Journal of Philology, Vol. LXXIII, 3, 1952, 225-250 Ελληνικά περισσότερα PDF
Μαρινάτος Σπ. Anatolian Studies, vol. I 1951. Journal of the British Institute of Archaeology at Ankara Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
 Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1952 Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Τα μεσαιωνικά μνημεία κατά το 1952 Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Το Ιστορικόν Μουσείον Ηρακλείου κατά το 1952 Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Η Συλλογή Γιαμαλάκη κατά το 1952 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού