Τόμος Ε - 1951  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μέρτζιος Κ. Δ. Δύο κατάλογοι των εν Κερκύρα και Ζακύνθω Κρητών προσφύγων κατά τα έτη 1682 και 1683 Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Ο Άγιος Ανδρέας ο εν τη Κρίσει και η Κρήτη επί εικονομαχίας Ελληνικά περισσότερα PDF
Δρανδάκης Ν. Β.  Η ρεθύμνια εικών Παναγίας του Πάθους Ελληνικά περισσότερα PDF
Τζάρτζανος Ι. Δ.  Ανέκδοτος επιστολή του Χ΄ Ανδρέου Κριαρά (Συμβολή εις την ιστορίαν της επαναστάσεως του Χαιρέτη) Ελληνικά περισσότερα PDF
Λασσιθιωτάκης Κ.  Ο ναός των Εισοδίων και μια παλαιότερη βασιλική στο Φόδελε Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Το ιερόν Μαζά (Καλού Χωριού Πεδιάδος) και τα μινωικά ιερά κορυφής Ελληνικά περισσότερα PDF
Μαμαλάκης Ι.Π. Ο Πάνος Κορωναίος και η εκστρατεία του Ομέρ στο Λασίθι (από τα παρασκήνια του κρητικού αγώνα του 1866-9) Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 10. Ο μαρκιανός κώδιξ του Γεωργίου Κλόντζα και οι περί Κρήτης Χρησμοί Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 11. Αι ταλαιπωρίαι του Γρατιανού Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 12. Ιωάννου του Πλουσιαδινού, Υποθήκαι προς τους ιερείς της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Β.  Ανέκδοτοι επιστολαί Μελετίου του Πηγά προς την ιεράν μονήν του Γδερνέττου Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Πρωτομινωικαί ταφαί παρά το Κανλί Καστέλλι Ηρακλείου Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Β.  Πατριαρχικόν γράμμα περί της Αγίας Μονής μετοχίου της Μ. Λαύρας εν Κυδωνία (1659) Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Β.  Επίμετρον περί Μελετίου Πηγά Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά 13. Επιστολαί του Γεωργίου Καλύβα. Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά 14. Μνείαι της μονής Αγκαράθου Ελληνικά περισσότερα PDF
Καλοκύρης Κ. Δ.  Ανέκδοτοι επιγραφαί και χαράγματα εκ μεσαιωνικών μνημείων Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι.  Η ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα Ευμενία Βεργίτση στις ευρωπαϊκές χαλκογραφίες και στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Μινωικοί θρόνοι Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 3ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Schehl Fr. W.  Inscriptiones Creticae, opera et consilio Friderici Halbherr collectae, III Tituli Cretae Orientalis. Curavit Margarita Guarducci. R. Istituto di Archeologia e Storia dell' Arte. La Libreria dello Stato. Roma, 1942 Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξύδης Αλ. Γ.  Βιβλιοκριτικές σημειώσεις για το Θεοτοκόπουλο Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Fonti per la storia di Venezia – Archivi Notarili. Benvenuto de Brixano – notaio in Candia 1301-1302, a cura di Raimondo Morozzo Della Rocca – Venezia – Editore Alfieri (σελ. Χ127+7-8ον) Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη, Συμβολή στα Λαογραφικά της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
 Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1951 Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική συλλογή Γιαμαλάκη κατά το έτος 1951 Ελληνικά περισσότερα PDF
Καλοκύρης Κ. Δ.  Η κατά το 1951 κίνησις δια τα βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού