Τόμος Δ - 1950  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Cavarnos J. P. Ανέκδοτα ποιήματα του Ανδρέου Σκλεγγίου Ελληνικά περισσότερα PDF
Δρανδάκης Ν. Β.  Ειδήσεις περί των σχολείων Ρεθύμνης κατά το δεύτερον τέταρτον του 19ου αιώνος Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου. Δ΄. Διάφορα άλλα έγγραφα 1. Διαφόρων προς τον Μητροπολίτην Κρήτης (μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Σταμίρης Γ. Α.  Παρατηρήσεις εις κρητικάς παλαιοχριστιανικάς επιγραφάς Ελληνικά περισσότερα PDF
Χρήστου Π.Κ. Δύο εγκώμια των Αγίων Δέκα Μαρτύρων Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Τα εγκώμια Θεοδώρου και Γερασίμου Παλλαδά και άλλαι συμπληρωματικαί παρατηρήσεις περί των Αγίων Δέκα Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξενάκη Α. Όπλα και εργαλεία της Συλλογής Γιαμαλάκη Ελληνικά περισσότερα PDF
Levi D.  Κρήτη και Κόρινθος ή αρχαιολογία και ακριβείς επιστήμαι Ελληνικά περισσότερα PDF
Μαρινάτος Σπ. Περί τον θρύλον της Ατλαντίδος Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά παλαιογραφικά. 4. Ο κώδιξ Harvard University, Riant 53 Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά παλαιογραφικά. 5. Νόθος λόγος του Ανδρέου Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά παλαιογραφικά. 6. Η Γόρτυνα και ο Μιχαήλ Αποστόλης Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά παλαιογραφικά. 7. Ο κωδικογράφος Μιχαήλ Λυγίζος ή του Λυγγέως Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά παλαιογραφικά. 8. Ο κωδικογράφος Αντώνιος Καλοσυνάς Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά παλαιογραφικά. 9. Μιχαήλ Αποστόλη, Επικήδειοι εις Καλοτάρην και Γαλατηνόν Ελληνικά περισσότερα PDF
Καλιτσουνάκης Ι.  Περιηγηταί και ιστορικοί νεωτέρων χρόνων περί της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Bellinger L.  Κρητικά κεντήματα της συλλογής του Μουσείου Υφαντών της Washington Ελληνικά περισσότερα PDF
Sevcenko I.  Dogale για τον Paul Contarini, Καπετάνιο του Χάνδακα Γαλλικά περισσότερα PDF
Χρήστου Π.Κ. Ιστορικά στοιχεία περί Κρήτης εν τη προς Τίτον επιστολή του αποστόλου Παύλου Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Παραστάσεις πολύποδος επί πρωτοελληνικών αγγείων εκ Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Η έκθεση του Δούκα της Κρήτης Ντολφίν Βενιέρ (1610) Ιταλικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Πάλιν περί των βυζαντινών τειχών του Χάνδακος (Συμπλήρωμα εις Κρητικά Χρονικά Α΄, σσ. 239-248) Ελληνικά περισσότερα PDF
Χατζηδάκης Μ. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και η κρητική ζωγραφική Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Πρωτογεωμετρικός ναΐσκος της Συλλογής Γιαμαλάκη Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλατάκης Ελ. Κ. Οι σεισμοί της Κρήτης από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Επίμετρον επί του ποιηματίου του σεισμού της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Guarducci M.  Οι αρχαιότεροι επισκέπται του Λαβυρίνθου της Γόρτυνος Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Παρλαμάς Μ. Γ.  Εμμ. Κριαρά, Κατσαΐτης, Ιφιγένεια – Θυέστης – Κλαθμός Πελοποννήσου. Ανέκδοτα έργα. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάρια. Athènes 1950 (Collection de l'Institut Français d'Athènes) Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  J. D. S. Pendlebury, Οδηγός Κνωσού, με πρόλογο του Sir Arthur Evans. Ελληνική μετάφραση Νικ. Πλάτωνος. Έκδοση Ανδρέα Καλοκαιρινού. Ηράκλειο 1950 Ελληνικά περισσότερα PDF
Geanakoplos D. Joshua Starr, Jewish Life in Crete Under the Rule of Venice, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, τόμος ΧΙΙ, σελίδες 54 Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1950 Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Η Συλλογή Γιαμαλάκη κατά το έτος 1950 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού