Τόμος ΙΔ - 1960  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Morgan Gareth  Κρητική ποίηση: πηγές και έμπνευση Αγγλικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ.Δ.  Η ιδιογράφος διαθήκη Γρηγορίου ιερέως του Μαρά του Κρητός (1704) Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ. Το Δουκικόν ανάκτορον του Χάνδακος Ελληνικά περισσότερα PDF
Κωνσταντινίδη Κ. Γ.  Εκθέσεις και υπομνήματα από την αλληλογραφία του Γαλλικού Προξενείου Κρήτης Γαλλικά περισσότερα PDF
Αποσκίτου Μ. Κρήτη και Όμηρος Ελληνικά περισσότερα PDF
Vitti Mario Το παραινετικό ποίημα του Σαχλίκη κατά την αδημοσίευτη παραλλαγή του κώδικα της Νάπολης Ιταλικά περισσότερα PDF
Morgan Gareth  Κρητική ποίηση: πηγές και έμπνευση Αγγλικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στέργιος Γ. Η οικογένεια των Καλοκαιρινών της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Λιουμπάρσκυ Γ. Ν. Ο Κρής ποιητής Στέφανος Σαχλίκης Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλατάκης Σπυρίδων Ανέκδοτα έγγραφα του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την εκκλησίαν της Κρήτης και την Δημογεροντίαν Ηρακλείου Ελληνικά περισσότερα PDF
Morgan Gareth  Κρητική ποίηση: πηγές και έμπνευση Αγγλικά περισσότερα PDF
Vitti Mario Προεισαγωγικά στην "Ευβιένα", "τραγωδία ποιηθείσα υπό του κυρού Θεοδώρου Μοντζελέζε" Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαυριώτης Αλέξανδρος Γέρων Άγιον Όρος Άθως, χιλιετηρίς από της πρώτης αγιορειτικής Ιεραποστολής (961-1961) Γαλλικά περισσότερα PDF
Δαβάρας Κωστής Επιγραφαί εκ Κρήτης Ι Ελληνικά περισσότερα PDF
Κωνσταντινίδη Κ. Γ.  Εκθέσεις και υπομνήματα από την αλληλογραφία του Γαλλικού Προξενείου Κρήτης Γαλλικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Αλεξίου Στυλιανός Agnes Xenaki - Sakellariou, Les cachets minoens de la Collection Gamalakis (Etudes Cretoises X, Paris 1958) Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
 Έκθεσις πεπραγμένων του Δ. Σ. κατά το έτος 1960  Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. – Δαβάρας Κ. Αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1960  Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού