Τόμος ΙΓ - 1959  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Καλοκύρης Κ. Δ.  Η βασιλική της βυζαντινής Συβρίτου Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Β.  Οι ορθόδοξοι παπάδες επί Ενετοκρατίας και η χειροτονία αυτών Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι.  Άγνωστη πηγή της 'Ερωφίλης' του Χορτάτση: η τραγωδία 'Il re Torrismondo' του Tasso Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζαμπετάκης Εμμ. Ανέκδοτα διπλωματικά έγγραφα της προεπαναστατικής περιόδου του 1866 εν Κρήτη Ελληνικά περισσότερα PDF
Λασσιθιωτάκης Κ. Ε. Άγιος Γεώργιος ο Ανυδριώτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Faure P.  Η εκατόμπολις Κρήτη Γαλλικά περισσότερα PDF
Ξύδης Α. Γ.  Ανέκδοτος βίος του Γκρέκο Ελληνικά περισσότερα PDF
Παναγιωτίδης Θ. Βριτόμαρτις Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ.Γ. Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Κρήτης κατά τη Βενοτοκρατία Ελληνικά περισσότερα PDF
ΑλεξίουΣτ. Κρητικά φιλολογικά. Α΄ Μεθοδικά ζητήματα της Κρητικής Λογοτεχνίας Ελληνικά περισσότερα PDF
ΑλεξίουΣτ. Κρητικά φιλολογικά. Β΄ Παρατηρήσεις στον 'Απόκοπο'  Ελληνικά περισσότερα PDF
Morgan Gareth  Αγγλικά κρατικά έγγραφα για την πολιορκία του Χάνδακα Αγγλικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Συμβολή εις την σπουδήν της μινωικής τοιχογραφίας. Β΄. Η τοιχογραφία της προσφοράς Σπονδών Ελληνικά περισσότερα PDF
ΑλεξίουΣτ. Νέα παράστασις λατρείας επί μινωϊκού αναγλύφου αγγείου Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Πλάτων Ν. Georg Karo, Erinnerungen. Greifen am Thron, erschienen bei Bruno Grimm, Baden-Baden 1959. Σελίδες 131, εικόνες 75 Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Β.  Μ.Ι. Μανούσακας, Η εν Κρήτη συνωμοσία του Σήφη Βλαστού (1453-1454) και η νέα συνωμοτική κίνησις του 1460-1462. Αθήναι 1960, 8ο μέγα, σσ. 166 (+ 6) + Α΄-ΣΤ΄ πίνακες Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
 Έκθεσις πεπραγμένων του Δ. Σ. κατά το έτος 1959 Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1959 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού