Τόμος ΙΒ - 1958  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μακρυμίχαλος Στ. Ι.  Ανέκδοτα έγγραφα εκ του Αρχείου Σκουλούδη σχετικά με την Κρητικήν Επανάστασιν του 1866-69 Ελληνικά περισσότερα PDF
Κριαράς Ε. Σημασιολογικά στον Ερωτόκριτο και σε άλλα κείμενα (προδίδω-προδότης, πους-ποδότης-ποδότας, αποδίδω-αποδότης Ελληνικά περισσότερα PDF
Δουλγεράκης Εμμ. Ι.  Συμβολή εις την ιστορίαν της μονής Βροντισίου Ελληνικά περισσότερα PDF
Notopoulos J. A.  Το κρητικό τραγούδι του Ομαλού και η πατρόνα Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Η μινωική θεά μεθ’ υψωμένων χειρών Ελληνικά περισσότερα PDF
Πολίτης Λ. Παρατηρήσεις σε Κρητικά κείμενα Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Γ.  Στατιστικές ειδήσεις περί Κρήτης του τέλους του 16ου αιώνα Ιταλικά περισσότερα PDF
Ξυγγόπουλος Α.  Περί μίαν Κρητικήν τοιχογραφίαν Ελληνικά περισσότερα PDF
Καλοκύρης Κ. Δ.  Ιωάννης Παγωμένος, ο βυζαντινός ζωγράφος του ΙΔ΄ αιώνος Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Πέντε διαθήκαι Κρητών από τα αρχεία της Βενετίας Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά: 20. Μιχαήλ Αποστόλη, Επικήδειος εις Ανδρέαν Καλέργην Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι.  Νέα ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1386-1420) περί του Κρητός ποιητού Λεονάρδου Ντελλαπόρτα Ελληνικά περισσότερα PDF
Λασσιθιωτάκης Κ. Ε. Συμπλήρωμα στα Σφακιανά Σπίτια Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Γ.  Η οικογένεια των Σολομών της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
 Έκθεσις πεπραγμένων του Δ. Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ. κατά το έτος 1958 Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1958 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού