Τόμος Ι - 1956  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αλεξίου Στ.  Ιερόν παρά το Καβούσι Ιεραπέτρας Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Ονομαστικός κατάλογος των εν Σούδα Κρητών του 1713 Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Σούδα και Σπιναλόγκα. Πότε και πώς ηλώθησαν υπό των Τούρκων Ελληνικά περισσότερα PDF
Πετράκις Εμμ.Λ. Ο Άγιος Γεώργιος ο Απανωσήφης (Ιστορία μιας Μονής) Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Λ.  Ριμάδα για τη θρόνιαση της Μητρόπολης του Αγίου Μηνά Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζαμπετάκης Εμμ. Συμβολή εις την καλυτέραν γνώσιν της επαναστατικής περιόδου του 1841 εν Κρήτη Γαλλικά περισσότερα PDF
Δρανδάκης Ν. Β.  Αι τοιχογραφίαι του Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ.  Επιτύμβιον επίγραμμα εκ Πολυρρηνείας Ελληνικά περισσότερα PDF
Δουλγεράκης Εμμ. Ι. Ανέκδοτοι δημοτικαί παραλλαγαί της Ερωφίλης και της Βοσκοπούλας Ελληνικά περισσότερα PDF
Χατζηδάκης Μ. Ο ζωγράφος Ευφρόσυνος Ελληνικά περισσότερα PDF
Σηφάκης Γρ. Μ.  Τουρκικό έγγραφο του 1671 Ελληνικά περισσότερα PDF
Καλοκύρης Κ. Δ.  Η επισκοπή Λάμπης και η Παναγία η Λαμπηνή Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξυγγόπουλος Α.  Κρητικά μελετήματα: Α΄. Δύο έργα κρητικής ζωγραφικής εις την Walters Art Gallery της Βαλτιμόρης Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξυγγόπουλος Α.  Κρητικά μελετήματα: Β΄. Αι μικρογραφίαι του Ερωτοκρίτου εις τον κώδικα του Λονδίνου Ελληνικά περισσότερα PDF
Hutchinson R.  Ο αφέντης της Πάτρας Αγγλικά περισσότερα PDF
Ζώης Λ. Χ.  Κρήτες πρόσφυγες του 1667 Ελληνικά περισσότερα PDF
Λασσιθιωτάκης Κ. Ε. Μία Τουρκογραικική εγκύκλιος Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξύδης Α. Γ.  Ένας Καρδινάλιος του Γκρέκο στη Μελβούρνη Ελληνικά περισσότερα PDF
Miles G. Νομίσματα των εμίρηδων της Κρήτης στα Μουσεία του Ηρακλείου Αγγλικά περισσότερα PDF
Κωνσταντινίδη Κ. Γ.  Εκθέσεις και υπομνήματα από την αλληλογραφία του Γαλλικού Προξενείου Κρήτης Γαλλικά περισσότερα PDF
Lafontaine J. Δύο σημειώσεις σχετικά με τις κρητικές τοιχογραφίες Γαλλικά περισσότερα PDF
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών Υπόμνημα της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών περί του κινδύνου εξαφανίσεως του τοπωνυμικού πλούτου της Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Αλεξίου Στ. Κωνστ. Δ. Καλοκύρη: Η γέννησις του Χριστού εις την βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος, διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι, 1956 Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Christian Zervos, L’art de la Crète néolithique et minoenne, Éditions "Cahiers d’Art", 4o, σσ. 524, Paris 1956 Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Fritz Schachermeyer, Die ältesten Kulturen Griechenlands, Stuttgart 1955, σ. 300, Taf. XVI Ελληνικά περισσότερα PDF
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Πλάτων Ν. Michael George Francis Ventris (12 Ιουλίου 1922-6 Σεπτεμβρίου 1956) Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το έτος 1956 Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξίου Στ. χρονικό Το έργον της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών κατά το 1956 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού