Τόμος Α - 1947  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Kαλιτσουνάκης I. Κρήσιον Πέλαγος Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων  Ν. Δύο ονόματα ανύπαρκτων κρητικών πόλεων: α΄. Μάτιον, β΄. Τίσυροι Ελληνικά περισσότερα PDF
Χατζηδάκης Μ. Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι. Ζητήματα του Κρητικού Θεάτρου Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Υπόμνημα του Μοροζίνη προς το Λουδοβίκο XIV (1669) Ελληνικά περισσότερα PDF
Σταυρινίδης Ν. Ανέκδοτα έγγραφα της Τουρκοκρατίας εν Κρήτη. Δύο έγγραφα ρυθμιστικά του μετά την άλωσιν της Κρήτης φορολογικού συστήματος Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος και Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής (φιλολογικόν και βιβλιογραφικόν διάγραμμα) Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Το ημερολόγιο του Κωσταντίνου Κοζύρη από την Κριτσά (μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Κριαράς Ε. Ζητήματα της Θυσίας του Αβραάμ (χρονολόγηση – ο ποιητής) Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Συμβολή εις το τοπωνυμικόν, την τοπογραφίαν και την ιστορίαν των πόλεων και φρουρίων της Κρήτης. Α΄. Τα τείχη του Χάνδακος κατά την β΄ βυζαντινήν περίοδον. Β΄. Συμπληρωματικά τινα εις τα περί της προελεύσεως του ονόματος Χανιά. Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Η επανάστασις των Σφακιανών και ο Δασκαλογιάννης κατά τα έγγραφα του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι. Η Eπιτομή της Iεροκοσμικής Iστορίας του Νεκταρίου Ιεροσολύμων και αι πηγαί αυτής Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Το ημερολόγιο του Κωσταντίνου Κοζύρη από την Κριτσά (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Μαρινάτος Σπ. Η ανάγνωσις της κρητομυκηναϊκής γραφής υπό του Β. Hrozny Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξενάκη Α. Μινωικαί πινακίδες της Συλλογής Γιαμαλάκη Ελληνικά περισσότερα PDF
Σταυρινίδης Ν. Ανδρέας Μπαρότσης, ο προδότης του Μεγάλου Κάστρου Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Δύο αναφορές των Σφακιανών προς Βενετούς Προβλεπτές (1593 και 1594) Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξυγγόπουλος Α.  Ο Άγιος Γοβδελαάς του Εμμ. Τζάνε. Γέννηση και εξέλιξη ενός εικονογραφικού τύπου Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 3ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Συμβολή εις την σπουδήν της μινωικής τοιχογραφίας. Ο Κροκοσυλλέκτης Πίθηκος Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας Μ. Ι. Ανέκδοτα ιντερμέδια του Κρητικού Θεάτρου Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Το ημερολόγιο του Κωσταντίνου Κοζύρη από την Κριτσά (μέρος 3ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Νέαι ειδήσεις περί Κρητών, εκ των Αρχείων της Βενετίας. Α΄. Μιχαήλ Δαμασκηνός Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Συγγραφείς του Κρητικού Πολέμου [Προσθήκη στο άρθρο "Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος και Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής (φιλολογικόν και βιβλιογραφικόν διάγραμμα)", σελ. 123-154] Ελληνικά περισσότερα PDF
Κτιστόπουλος Κ. Δ. Περί τινών μινωικών λέξεων των πινακίδων της Συλλογής Γιαμαλάκη Ελληνικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Πλάτων Ν. Giov. Pugliese Carratelli, Le iscrizioni preelleniche di Haghia Triada in Creta e della Grecia Peninsulare, contributo alla storia della civiltà Egea. "Monumenti Antichi" XL (1945) pp. 422-610, Tavole I-XI και Estratto, Roma 1945 (Tipografia d. R. Accademia d’Italia) Ελληνικά περισσότερα PDF
Μανούσακας M. I.  Ε. Κριαρά, Η Ρίμα Θρηνητική του Ιωάννου Πικατόρου. Ανάτυπον εκ της Επετηρίδος Μεσαιωνικού Αρχείου [Ακαδημίας Αθηνών]. Αθήναι 1942, σελ. 1-51, 8ον Ελληνικά περισσότερα PDF
Χατζηδάκης Μ. Π. Πρεβελάκη: Θεοτοκόπουλος. Τα βιογραφικά. Εκδ. Αετός, Αθήνα 1942, σχ. 8ο μεγ., σελ. 174+32 πίνακες έξω κειμένου Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Κωνστ. Δημ. Κτιστοπούλου, Παρατηρήσεις τινές επί της μινωικής γλώσσης. (Μελέτη υποβληθείσα εις την Ακαδημίαν Αθηνών τη 10η Μαρτίου 1947) Ελληνικά περισσότερα PDF
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Hutchinson R.  Sir Arthur Evans Ελληνικά περισσότερα PDF
Hutchinson R.  John Pendlebury Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπυριδάκης Γ. Κ.  Μιχαήλ Καταπότης (1878-1947) Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
Πλάτων Ν. Η τύχη των αρχαιοτήτων της Κρήτης κατά τον πόλεμον (μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξενάκη Α. Η αρχαιολογική Συλλογή Στυλιανού Γιαμαλάκη Ελληνικά περισσότερα PDF
 Τα Κρητικά Χρονικά προς την Μονήν Πρέβελη Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Το έργον της επιτροπής περισυλλογής και προστασίας μεσαιωνικών κειμηλίων και μνημείων Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η τύχη των αρχαιοτήτων της Κρήτης κατά τον πόλεμον (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά τα έτη 1941-1947 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού